...

Gıda Mühendisliği

 
Unvanı: Prof. Dr. (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Adı Soyadı: Nesimi AKTAŞ
Doğum Tarihi:02.02.1966
İletişim Bilgileri:
                             e-posta: naktas@nevsehir.edu.tr
                             Tel: 0384 228 1000/15001 (Dekanlık)
 
Çalışma Alanları
Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi, Gıda İşlem Mühendisliği, Termal Analiz Teknikleri
 
 
Öğrenim Durumu
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
K.K. Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü
Atatürk Üniversitesi
1989
Y. Lisans 
Gıda Mühendisliği
Atatürk Üniversitesi
1994
Doktora 
Gıda Mühendisliği
Atatürk Üniversitesi
1999
Akademik ve İdari Geçmiş
Ünvan
Kurum Adı
Bölüm/Fakülte
Yıl
Dekan
Nevşehir Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
2012-
Bölüm Başkanı
Nevşehir Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
2012-
Prof. Dr.
Nevşehir Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
2012-
Prof. Dr.
Atatürk Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
2010-2012
Doç. Dr.
Atatürk Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
2005-2010
Yrd.Doç.Dr.
Atatürk Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
2000-2005
Arş.Gör.
Atatürk Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
1991-2000
YAYINLAR
A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
1. KABİL, E. AKTAŞ, N. BALCI, E. 2012. Effect of sodium chloride, sodium nitrite and temperature on desorption isotherms of previously frozen beef. Meat Science, 90:932-938.
2. POLATOĞLU, B., BEŞE, A. V., KAYA, M., AKTAŞ, N. 2011. Moisture adsorption isotherms and thermodynamics properties of sucuk (Turkish dry-fermented sausage). Food and Bioproducts Processing, 89:449-456.
3. AKTAŞ, N., AKKÖSE, A. 2011. Glass Transition Of Rainbow Trout And Effect Of Cryoprotectants On Some Changes. Journal of Food Process Engineering, 34, 609-622.
4. AKTAŞ, N., AKKÖSE, A. 2010. Glass Transition Of Rainbow Trout And Its Oxidation Stability During Storage. International Journal of Food Properties, 13:1-10.
5. YILMAZ, M. T., KARAKAYA, M., AKTAŞ, N. 2010. Composition and thermal properties of cattle fats. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 112: 410-416.
6. AKKÖSE, A. AKTAŞ, N. 2009. Determination Of Glass Transition Temperature Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) And Effects Of Various Cryoprotective Biopolymer Blends On Some Chemical Changes . Journal of Food Processing and Preservatin, 33: 665-675.
7. AKKÖSE, A. AKTAŞ, N. 2008. Determination of glass transition temperature of beef and effects of various cryoprotective agents on some chemical changes. Meat Science, 80: 875-878.
8. KARAOĞLU, M. M., KOTANCILAR, H. G., AKTAŞ, N. 2006. Effect of different modification techniques on the physicochemical and thermoanalytical properties of wheat and corn starch. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty), 3: 83-90.
9. AKTAŞ, N. GENÇCELEP, H. 2006. Effect of starch type and its modifications on physicochemical properties of bologna-type sausage produced with sheep tail fat. Meat Science, 74: 404-408
10. AKTAŞ, N. GÜRSES, A. 2005. Moisture Adsorption Properties and Adsorption Isosteric Heat of Dehydrated Slices of Pastirma (Turkish Dry Meat Product). Meat Sci., 71:571-576.
11. AKTAŞ, N. KILIÇ, B. 2005. Effect of microbial transglutaminase on thermal and electrophoretic properties of ground beef. LWT - Food Science and Technology, 38: 815-819. 
12. AKSU, M.İ., AKTAŞ, N., KAYA, M., MACİT, M., 2005. Effects of Vitamin E Supplementation on Myofibrillar Proteins of Fat-Tailed Awassi Male Lambs Journal of Muscle Foods. 16(3):177-183. 
13. AKTAŞ, N., AKSU, M.İ., KAYA, M. 2005. Changes in myofibrillar proteins during processing of pastirma (Turkish dry meat product) produced with commercial starter cultures. Food Chemistry. 90(4): 649-654. 
14. AKTAŞ, N. 2003. The Effect of pH, NaCl and CaCl2 on Thermal Denaturation Characteristics of Intramuscular Connective Tissue. Thermochimica Acta, 407: 105-112. 
15. AKTAŞ, N., AKSU, M. İ., KAYA, M., 2003. The Effect of Organic Acid Marination on Tenderness, Cooking Loss and Bound Water Content of Beef Journal of Muscle Foods, 14: 181-194. 
16. AKSU, M. İ., AKTAŞ, N., KAYA, M. ve MACİT, M. 2003. Morkaraman Kuzu Rasyonuna Vitamin E İlavesinin Myofibriler Proteinler Üzerine Etkisi. Turk. Vet. Anim. Sci. 27 (4): 987-990. 
17. AKTAŞ, N. AKSU M. İ., KAYA, M. 2003. The Influence of Marination with Different Salt Concentrations on the Tenderness , Water Holding Capacity and Bound Water Content of Beef. Turk. Vet. Anim. Sci. 27(5): 1207-1211. 
18. ÜNSAL, M. AKTAŞ, N. 2003. Fractionation and Characterization of Edible Sheep Tail Fat. Meat Sci., 63: 235-239. 
19. AKSU M. I., AKTAŞ, N., KAYA, M. 2002. Effect of Commercial Starter Cultures on the Myofibrillar Proteins of Pastirma, a Turkish Dry Meat Product. Journal of Food Science. 67 (7): 2548-2551. 
20. AKTAŞ, N. KAYA, M. 2001. Detection of Beef Body Fat and Margarine in Butterfat by Differential Scanning Calorimetry Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 66:795-801.
21. AKTAŞ, N. KAYA, M. 2001. The Influence of Marinating with Weak Organic Acids and Salts on the Intramuscular Connective Tissue and Sensory Properties of Beef. Eur. Food Res. Technol. 213: 88-94.
22. AKTAŞ, N. KAYA, M. 2001. Influence of Weak Organic Acids and Salts on the Denaturation Characteristics of Intramuscular Connective Tissue. A Differential Scanning Calorimetry Study. Meat Science. 58:413-419.
23. AKTAŞ, N. TÜLEK, Y. GÖKALP, H. Y. 1997. Determination of Differences in Free and Bound Water Contents of Beef Muscle by DSC Under Various Freezing Conditions. Journal of Thermal Analysis. 50: 617-624. 
24. AKTAŞ, N. TÜLEK, Y. GÖKALP, H. Y. Determination of Freezable Water Content of Beef Semimembranous Muscle DSC Study. Journal of Thermal Analysis. 48: 259-266.
 
B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1.   AKTAŞ, N. GÖKALP, H. Y. 2002. Protein-Su İnteraksiyonları. Gıda, 5: 385-393.
2.   AKTAŞ, N. 2001. Gıdalarda Camsı Değişimler. Standard Dergisi, 475: 38-44. 
3.   AKTAŞ, N. KAYA, M. 1997. Proteinlerin Yüzey Özellikleri 2. Adsorbe Olan Protein Tabakalarının Yüzey Özellikleri ve Kolloidal Stabilitede Proteinlerin Fonksiyonları. Standard Dergisi, 449: 55-63.
4.   AKTAŞ, N. KAYA, M. 1997. Proteinlerin Yüzey Özellikleri 1. Temel Konu ve Eşitlikler. Standard Dergisi, 446: 63-70. 
5.   CERTEL, M., TÜLEK, Y., ERTUGAY, M. F., AKTAŞ, N., DOĞAN, Ü. 1996. Bazı Gıda Maddelerinin Isıl Yayılım Katsayılarının Deneysel Olarak Belirlenmesi. Standard Dergisi, 35(418): 132-137

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1.  AKTAS, N., AKKÖSE, A. 2009. Gıdalarda Camsı Değişim Sıcaklığı ve Önemi. Gıda Mühendisliği 6. Kongresi, 6-8 Kasım, Antalya.

2.  AKTAS, N., AKKÖSE, A. 2009. Antioksidant ve/veya Antimikrobiyal Madde İçeren Yenilebilir Filmlerin Et Ürünlerinde Kullanımı. Gıda Mühendisliği 6. Kongresi, 6-8 Kasım, Antalya.

3.  AKTAŞ, N. 2008. Kriyoprotektantlarla Proteinlerin Stabilizasyon Mekanizmaları. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.

4.  AKKÖSE A., AKTAŞ, N. 2008. Gıdalarda Faz Değişimleri ve Oluşturduğu Etkiler. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.

5.  POLATOĞLU, B., BEŞE, A. V.,  KAYA, M., AKTAŞ, N. Sucuk ve pastırmanın nem adsorpsiyon izotermlerinin incelenmesi, UKMK.8-Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, 2008.

6.  POLATOĞLU, B., BEŞE, A. V.,  KAYA, M., AKTAŞ, N. Sucuk ve pastırmanın nem adsorpsiyon izotermlerinden yararlanarak termodinamik özelliklerinin belirlenmesi, UKMK. 8-Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, 2008.

7.  AKTAŞ, N., GENÇCELEP, H. 2006. Farklı Şekillerde Modifiye Edilmiş Mısır-Patates Nişastası Ve Kuyruk Yağı İle Üretilen Salamların Fizikokimyasal Özellikleri. Türkiye 9. Gıda Kongresi Bildiri Kitabı, 24-26 Mayıs 2006 Bolu.

8.  AKTAŞ, N. 2004. Pastırmada Yağ Oksidasyonunun Differential Scanning Calorimetry İle Belirlenmesi. Türkiye 8. Gıda Kongresi Bildiri Kitabı, 26-28 Mayıs 2004 Bursa.

9.  AKTAŞ, N., KAYA, M.2002. İntramuscular Bağ Dokusunun Denaturasyon Özellikleri Üzerine pH ve Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi. Türkiye 7. Gıda Kongresi Bildiri Kitabı. 22-24 Mayıs, Ankara

10.  AKTAŞ, N., TÜLEK, Y., GÖKALP, H. Y. 1994. Farklı Şartlarda Dondurulan Sığır Etlerinin Bağımlı ve Serbest Su İçeriğinin Differential Scanning Calorimetry İle Belirlenmesi. 3. Ulusal İklimlendirme ve Soğutma Kongresi. 4-6 Mayıs 1994. Çukurova Üniversitesi, Adana.

 
E. Diğer yayınlar 
1.         AKTAŞ, N., KAYA, M. 2010. Balıkların Bileşimi, Kalite Kriterleri Ve İşlenmesi. (Et ve Et Ürünlerinin Kalite Kontrolü), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ISBN: 978-975-06-0763-9.
2.         AKTAŞ, N. 2008. Gıda Teknolojisinde Reaksiyon Kinetiği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:235. Erzurum. ISBN: 975-442-094-7.